Een graf herinnert ons aan kilte
de ziel aan vreugde in Gods licht.
Het aardse lichaam rust in stilte
't wordt eenmaal door God opgericht.

God vangt ons op met beide handen
de ziel krijgt een beschermde plaats.
Vanwege warme liefdebanden
heeft die bij Hem vast zijn schuilplaats.

Het zal tot aan Gods morgen duren
dat wie eens stierf wordt opgewekt.
En wachtend op de blijde uren
lichaam, ziel nieuw leven ontdekt.

De ziel bleef alreeds in Gods hoede
wordt eens met 't lichaam weer vereend.
Zij ontdekken van God al 't goede
dat hen voor eeuwig wordt verleend.

Dit geschiedt op de dag der dagen
als God de wereld richten zal.
Ons alles naar Gods welbehagen
daarmee Zijn woord vervullen zal.