'k Bewandelde met God de lanen
met door de bomen 't gouden licht.
Waar 't zonlicht ons zou overstralen
wat heerlijk op ons was gericht.

Al gaandeweg kwam het bereiken
en opende God mij de poort.
'k Mocht in de hemel binnenkijken
die mij beloofd was door Zijn woord.

'k Zag schoonheid niet te overtreffen
een heerlijkheid geweldig groot.
Toen mocht ik Gods gena beseffen
 voor d'ontvangst, 't uitzicht dat Hij bood.

Eenmaal weer teruggekeerd op aarde
ontwaakte ik uit deze droom.
In het besef van 's hemels waarde
reis ik daar eens heen zonder schroom.