Petrus is Gods grensbewaker
voor wie d’ hemelpoort passeert.
Aangesteld als dorpelwachter
die de toegang Gods beheert.

Christ’nen mag hij binnenlaten
als hun afkomst werkelijk klopt.
En de lange rij verlaten
waarvoor zij waren gestopt.

Daarna zien al Gods getrouwen
wat de Heer hen heeft beloofd.
Al die schitterende gebouwen
‘t hemelskoor dat Zijn naam looft.

Dan staat Jezus hen te wachten
die elk vriendelijk onthaalt.
Al die miljoenen geslachten
wordt hun plaats voor ‘t feest verhaald.

d’ Hemel blijkt naar Gods beloften
voor een ieder ‘t zalig oord.
Dat God hen naar Zijn geloften
laat toekomen door Zijn Woord.