Mijn kind Mijn liefd’ oneindig groot
die is veel sterker dan de dood.
Daarover heb Ik d’ overmacht
waarmee hij wordt tot staan gebracht.

Geen mensenkind neemt hij meer af
dat op Mijn stem wacht in het graf.
Ik hef hem uit de doodsslaap op
dan ervaart het de vreugd ten top.

Wat Ik aan ieder kind bereid
dat aankomt in Mijn heerlijkheid,
dat is voortaan het eeuwig feest
zo groot als nooit op aard geweest.

Wie ziek was wordt door Mij geheeld
als zekerheid ook meegedeeld.
Hier zijn geen tranen en verdriet
maar ‘t blijde leven dat Ik bied.

Hier klinkt de vreugdezang in koor
voor eeuwig steeds Mijn Godsrijk door.
Mijn eeuwige vrede spreidt zich voort
gehoorzaam aan Mijn heilig woord.

Houd met Mij in gedachtenis
uw geliefde die bij Mij is.
U maakt van ‘t weerzien eens gewag
op de door Mij beloofde dag.

Kijk vol verwachting daar naar uit
totdat Ik dag en uur besluit.
Uw vreugde zal volkomen zijn
in ‘t licht van ‘s hemels zonneschijn.

Melodie:
237Lvdk/239 Lvdk/250 Lvdk
680 Nlb