Met ‘t uitzicht op de blijde morgen
waar God Zijn licht eens op laat gaan,
waar w’ als geliefden in geborgen
daardoor gestreeld in mogen staan.
Dat zal een grote vreugde wezen
als voor ons d’ hemel open gaat.
Dag waar de doden opgerezen
krijgen van God hun nieuwe staat.

Als eens de graven openbreken
worden wie opstaan nieuw bekleed.
God laat het allen niets ontbreken
schenkt vreugd die neerdaalt hemelsbreed.
Tesaam met wie de Heer verwachten
laat God ons ‘t Godsrijk binnengaan.
Hier biedt God volgens Zijn gedachten
Zijn feest met spijs en wijnen aan.

Dit feest zal nooit een einde kennen
maar blijft in eeuwigheid bestaan.
Waar wij elkander leren kennen
en vrede heerst waarin wij gaan.
De eeuwigheid kent uur nog dagen
God schiep het tot een schoon geheel.
Om Zijn geliefden te behagen
met ‘t eens aan elk beloofd erfdeel.

Melodie LvdK 390 ‘k Wil u o God mijn dank betalen
NH bundel gez 280