Eens als God ons weer laat ontwaken
Zijn Koninkrijk op aarde sticht,
zal Hij de nieuwe aarde maken
waarop ons leven is gericht.
God laat het hemels licht zich spreiden
dat met zijn glanzen ons omstraalt.
’t Opstandingslicht geeft ons ‘t verblijden
dat God ons eeuwig binnenhaalt.

Die blijde dag zal zeker komen
waarop Gods toekomst wordt bepaald.
’t Is de vervulling onzer dromen
waarvan ons eeuwen werd verhaald.
De zon blijft aan de hemel stralen
geen nacht die ooit nog nederdaalt.
Wij willen God de dank betalen,
in ‘t nieuw Jeruzalem onthaald!.

Melodie Licht dat ons aanstoot in de morgen
Psalm 118 LvdK/Nlb

You have no rights to post comments