Elk mens staat eens de dood te wachten,
door de schuld van ons voorgeslacht.
God had hun d' appelboom verboden
die Hij zichzelf had toebedacht.

Maar Eva liet zich toch verleiden
de satan die kreeg vat op haar.
Eva en Adam aten beiden
toen was 't paradijsleven klaar.

God deed hun naaktheid toen bedekken
en schonk aan elk een bladerkleed
Dat tot bescherming hun moest strekken
dit was Gods zorg aan hen besteed.

Het heeft aan recht hen niet ontbroken,
't eind van hun leven werd eens waar.
Die straf heeft God toen uitgesproken
hun achterliggend leven klaar.

Gods engel heeft hen uitgedreven
die hield bij 't paradijs de wacht
Zij moesten leren overleven
in hun bestaan op eigen kracht.


 You have no rights to post comments