Als mens kijkt men verbaasd in 't rond
naar 't geen wat men aanwezig vond.
Steeds meer ervaart men 't koude hart
waar de afstandelijkheid in start.

Waar blijft de liefde van ons toch
die vaart helaas niet in Gods zog.
De afstand die door ons wordt gevoeld
blijkt nimmer door de Heer bedoeld.

Men houdt slecht rekening met elkaar
't is triest maar helaas al te waar.
De liefde slaat steeds minder aan
hoe zal het in de toekomst gaan.

Keert men zich eindelijk weer tot God
wie ziet uit naar een beter lot?
't Is God die liefde ambieert
en dat graag aan ons mensen leert.

Want liefd' biedt vaste ondergrond
van d' ochtend tot de avondstond.
Wie leeft wat God ons heeft verklaard
merkt wat hij door Gods liefd' ervaart

De liefde door God uitgespreid
in onze harten wereldwijd,
laat die nimmer verloren gaan
dan bezit men een heilzaam bestaan
.

You have no rights to post comments