God heeft met woorden opgeschreven
hoe wij als mensen zullen leven.
Tien regels heeft Hij ons gegeven
om elk getrouw steeds na te streven.

Ga Gods woord niet met voeten treden
pas elke regel toe in 't heden.
Met trouw en vriendelijkheid omgeven
belooft God ons gezegend leven.

Van een tot tien ze te aanschouwen
is ze ook grondig steeds beschouwen.
Van A tot Z ze niet vergeten
daardoor Gods trouwe dienaars heten.