Tussen het woordje ik en wij
ligt een wereld van belangen.
Maar God spreekt tot u en mij
ons door liefd' te laten vangen.

Laat ons toch voor eenheid strijden
want elk mens die daarvooor kiest,
blijkt in staat muren te slechten
't Goddelijk uitzicht niet verliest.

Help verwijdering op te lossen
zoek naar d' eenheid die verbindt
en die belofte in te lossen
men in liefd' elkaar hervindt.

Streef naar d' eenheid toe te groeien
ons ik hoort niet voorop te staan
laat onderling de liefde toch bloeien,
want enkel 't wij dat hoort vooraan!