Onthoud u van oordelen
praktiserend dat met velen.
De werkelijkheid zal blijken
als w’ in de spiegel kijken.

De spiegel zegt ons duidelijk
en is echt nooit onduidelijk.
Zal helder waarheid spreken
van elk mens zijn gebreken.

Slechts wijsheid kan ons leren
ons oordeel af te zweren.
Voordat wij ons uitspreken
ziend naar onze gebreken.

Als w’ onze tong beheersen
zal wijsheid overheersen.
Zij uit zich dan in woorden
met wijze slotakkoorden.