Bezit word je slechts in bruikleen gegeven
zolang je als mens op de aarde leeft.
Je loon en je schat mag je eenmaal beleven
die God in de hemel met liefde je geeft.

Op aarde zijn dingen maar tijdelijk houdbaar
‘t blijkt roest en mot die de dingen verslindt.
Met de gaven van God word je als mens gewaar
hoe God zich met liefde aan je verbindt.

Gods hemelse gaven veel groter van waarde
bezitten hun tastbare eeuwigheidsduur.
Zij zijn ook veel mooier dan schatten op aarde
hun uitstraling is dan ook schitterend puur.