Waar wij ons op moeten richten 
dat is samen vrede stichten.
Geweld oorlog te vermijden
waar 't zich voordoet te bestrijden.

Vrede laat ons 't heil aanschouwen
wat God ons leert op te bouwen.
Als w' ons door Hem laten leiden
zal God van geweld bevrijden.

God belooft ons vrede op aarde
die Hij aan elk mens verklaarde.
Laat ons met Hem samenwerken
om vrede te gaan bewerken.

Maak van wapens maar ploegscharen
wat ons veel leed zal besparen.
't Zorgt voor d' opbrengst van de aarde
na het zaaigoed biedt 't haar waarde.