In deze tuin proeft men de zuivere sfeer
genietend van de vele bloemen.
Met geur en kleur bloeiende tot Gods eer
en met hun kleur de Schepper roemen.

Van deze tuin gaat rust en vrede uit
genietend van de mooiste kleuren.
Waar rondom blij een groep zangvogels fluit
wiens blijde lied ons op doet fleuren.

Op deze plek valt al Gods zegen saam
voor al wat leeft blijft Hij met liefd' zorgen.
Want alles wat onze ogen zien bestaan
dat herhaalt zich op elke nieuwe morgen.

De bloemenkleur heeft veel varieteit
want er valt heel wat te genieten.
Van alle schoonheid en diversiteit
van rode rozen tot margrieten.

't Zonlicht biedt glans aan elke bloemenkleur
die 't hart naar 't zonnelicht zal keren.
Want elke bloemenstoort biedt rijke fleur
die past bij de gewijde sferen.

Gods aanwezigheid wordt hier ervaren
zo intens is 't om te beleven.
In 't licht laat Hij Zijn liefd' verklaren
het licht waarin elk mens mag leven.