Vier mei is de herdenkingsdag
voor hen die 't leven lieten.
Vergast zijn onder vreemd gezag
met moord en bloed vergieten.

Ook hing men vele mensen op
die men de dood in jaagde.
Het kostte menigeen de kop 
en men met dood belaagde.

Verschrikkingen zij zijn bekend
d'afschuw die de aanblik biedt.
Van het geweld zo ongekend
die men vaak op beelden ziet.

De daden zijn een duivelsgril
zo harteloos en koud.
Hierbij vallen de monden stil
er bleek geen lijfsbehoud.

Verdrukkingen door machtsmisbruik
daarmee werd men beloond.
Vloeiden als gif vanuit hun kruik
zij zijn aan ons vertoond.

Vijf mei werd de bevrijdingsdag
waar men lang op moest wachten.
Die begon met een vreugdelach
van juichende geslachten.

Al jarenlang wordt het gevierd
men mag het nooit vergeten.
Dat op die dag met vlag gesierd
wij van bevrijding weten.

Laat dit voor ons het teken zijn
en koesteren de vrede
verkondigen aan groot en klein
dat wij aan oorlog leden.

De rauwe oorlog is voorbij
maar die mag nooit vergeten.
Want vier en vijf mei allebei 
die laten 't ons steeds weten!