Wij hebben een opdracht een taak
te strijden voor Gods goede zaak.
Daarvan is de Heer onze spil
en handelend te zijn naar Zijn wil.

De oplossing ligt in 't verschiet
waar men 't succes van vrede ziet.
Waar menigeen zo naar verlangt
en hoopt dat die spoedig aanvangt.

Gods eeuw'ge vrede komt er aan
die biedt ons het beloofd bestaan.
Want wie op 't woord des Heren bouwt
is zeker dat hij 't heil aanschouwt.

De roep naar vrede klinkt steeds op
die samen met onze hartenklop
de mens laat uitzien naar het licht
van 't vrederijk door God gesticht.

Als medestrijders met de Heer
keert dan op d'aard de vrede weer.
Dan wordt voorgoed al het geweld
altijd buiten werking gesteld.