Het gaat om vrede wereldwijd
zonder ’t geweld waaraan men lijdt.
Want die moet samen opgebracht
en dat kost inzet met veel kracht.

Het gaat om geluk wereldwijd
die slechts door vrede zich verspreidt.
Want wie tesaam geluk nastreeft
ervaart dat hij ’t geluk beleeft.

Het gaat om liefde wereldwijd
die voor elkaar zijn armen spreidt.
Want ieder die de liefd’ uitdraagt
voldoet aan wat God van hem vraagt.

Het gaat om een goed samenspel
dan kom je geenszins in de knel.
Want als men liefd’vol samenwerkt
wordt men zeker door God gesterkt.