Elk mens die vrede onderschrijft
wil dat men elk geweld verdrijft.
Geen oorlog meer die mensen treft
maar onderling de band beseft
dat vrede mensen samen brengt
die elk een goede toekomst schenkt.

Gaat vrede met ons hand in hand
dan is ons leven uit de brand.
Want vrede stichten is Gods eis
en werken aan Zijn paradijs,
dat vredevol en schoon van pracht
op ieder die Gods kind is wacht.

Wie voor de vrede maakt ruimbaan
die krijgt van God een rijk bestaan.
Hem wacht eenmaal het onderpand
van rijke gaven uit Gods hand.
't Is eeuwige vrede wat men vindt
voor wie zich bij God thuis bevindt.

Met stelligheid wordt ons vermeld
dat God Zijn vrede veilig stelt.
Die niet voor goud bereikbaar is
maar hoort tot Gods geheimenis.
Slechts ware vrede wordt bereikt
voor wie biddend naar d' hemel kijkt.

Want vrede moet van God verwacht
voor ons en voor ons nageslacht.
De vrede die God eenmaal sticht
die  volgt na 't Goddelijk gericht.
Dan geeft God van genade blijk
Zijn toegang tot het vrederijk.