Door God worden wij voortgestuwd
Naar ’t ons beloofde land.
Nadat de stormwind is geluwd
Beveiligd door Zijn hand.
Wij worden voortgedragen
Op reis zijnd naar Gods huis.
Om daar ten eeuw’ge dagen
Te wonen bij Hem thuis.

Gods toekomst die ras nadert
Die ons is toegezegd.
Daar worden wij vergaderd
Door God ons uitgelegd.
Hij geeft ons Zijn belofte
Wij komen veilig aan.
Wij hebben Zijn gelofte
Waarop ons geloof doet staan.

Melodie lied 910 Soms groet een licht van vreugde
Liedboek van de kerken.