God blijft ons liefd’vol dragen
Hij steunt ons dag aan dag.
Geen kwaad zal ons belagen
Want God toont Zijn gezag.
De Heer blijft zich ontfermen
In voor- en tegenspoed.
En ons met liefd’ beschermen
Wat Hij zorgvuldig doet.

God zal ons nooit verlaten
Hij is en blijft getrouw.
Hij schenkt wat ons zal baten
En tilt ons uit het nauw.
Bij Hem zijn wij geborgen
Elk uur bij dag en nacht.
Want God blijft voor ons zorgen
En veilig thuis gebracht.

Melodie lied 910 Soms groet een licht van vreugde.
Liedboek van de kerken