Hij troost ons in het grootst verdriet,
Zijn liefde helpt het ons te dragen.
De pijn die Hij van binnen ziet,
ons klagen, onze levensvragen.
Hij giet Zijn balsem in ons hart,
de woorden die van pijn genezen.
Hij heelt ons van de diepste smart,
de Heelmeester dat wil Hij wezen.

Hij gaat aan geen van ons voorbij,
Hij is met ons ten diepst bewogen.
Hij staat met hulp ons steeds terzij,
en ziet ons liefd'vol in de ogen.
Hij strekt Zijn handen zegenend uit,
Blijft onvoorwaardelijk liefde geven.
Waartoe Hij telkens weer besluit,
opdat wij waarlijk zullen leven.
Justus A. van Tricht