Elk mens door groot verdriet verteerd
als stille tranen hem beroeren.
Mag daarmee steeds tot God gekeerd
die hem weer naar het licht zal voeren.

Verdriet dat zorgt voor duisternis
en voor de grauwheid in het leven.
Zalig wie weet dat God er is
en dat die Hem nooit zal begeven.

God heft steeds moede harten op
heeft weet van strijden en van lijden.
God toont Zijn  warme hartenklop
waarmee Hij liefd’vol komt verblijden.

Richt al uw hoop steeds op de Heer
Hij zal altijd met uitkomst komen.
Kniel steeds ootmoedig voor Hem neer
Hij laat in ’t hart Zijn vrede stromen.

Door God wordt iedere traan gewist
die Hij ziet druppelen uit uw ogen.
Dit tekent Gode onbetwist
met grote liefde is Hij bewogen.