De Heilige Geest aan ons beloofd
zich heeft geplaatst in hart en hoofd.
In vuur en vlam is neergedaald
Zoals door Jezus ons verhaald.

Plots kunnen wij elkaar verstaan
doordat de Geest ons bindt tesaam.
Ook hij die kwam uit een ver land
ontving daarop een vlam die brandt.

Verwonderd en verbaasd zijn wij
de Heil’ge Geest die maakt ons blij.
Hij schept een eenheid naar Gods wil
Zijn macht en kracht die maakt ons stil.