Langzaam aan hun oog onttroken
steeg de Heiland naar omhoog.
Naar Zijn Vader die betrokken
zich over Zijn kinderen boog.

Tot Zijn discipelen gesproken
is de Trooster hen beloofd.
‘t Afscheid heeft hun hart gebroken
maar elk heeft Zijn woord geloofd.

Op de dag door God gekozen
zond de Heer Zijn Geest terneer.
Op ‘t moment door Hem verkozen
daalt op d’ hoofden Zijn vuur neer.

d’ Heilige Geest liet ieder merken
in Gods huis bijeen vergaard.
Elk met Zijn gloed te versterken
zoals door Jezus verklaard.

Door de Geest kreeg elk de gave
ieder ander te verstaan.
God liet Zijn belofte staven
bleek met ieder mens begaan.

Door ‘t verstaan van al die talen
heeft God ieder saamgesmeed.
Om van ‘t wonder te verhalen
opdat iedereen het weet.