Jij kleine mens wees niet bevreesd
voor Gods gezonden Heilige Geest.
die Hij als Vader schenkt tot troost
in vuur en vlam toont Hij zich 't grootst.

Wees maar gerust door 't vuur geboeid
dat nooit het haar en hart verschroeit.
Maar ons met vuur en vlam omarmt
waarmee Hij hart en ziel verwarmt.

Dit heilige vuur dat ons doorgloeit
zorgt dat men in de liefde groeit.
Gods zegen ligt in vuur en vlam 
waar zijn gezonden Geest mee kwam.

Wie door dit vuur wordt aangespoord
weet dat hij tot Gods vrienden hoort.
't Gaat om verspreiding van Zijn woord
geeft licht aan ieder die het hoort.