De Geest die ons verlicht en in de waarheid leidt
is met Zijn vuur en kracht tot ons gekomen.
Hij die ons aanraakt en ons hart verblijdt
laat van beloofde nieuwe toekomst dromen.

Hij die de grenzen tussen mensen overschrijdt
wil mensenharten met elkaar verbinden.
Bewerkt dat daarin medemenselijkheid
en liefde voor elkander is te vinden.

De Geest die ons de rechte wegen toont
wil onze voeten daarop blijven richten.
Met hemelvrede wordt ons hart beloond
wanneer wij voor het kwaad niet zullen zwichten.

Elk hart dat met Zijn vuur gezuiverd wordt
gaat voor het hemelrijk nimmer verloren
wanneer de Geest daarin is uitgestort
zal het voor eeuwig aan Hem toebehoren.