Als Jezus 't kruis niet had gedragen,
niet 's werelds zonden, onze schuld.
En Hij die last niet had verdragen,
niet 's Vaders opdracht had vervuld.
Dan waren wij voorgoed verloren,
omgeven door de duisternis.
Maar nu mag heel de wereld horen,
dat er voor haar verlossing is.

Door 't kruis wat Jezus wilde dragen,
zijn onze zonden schoongeboend.
En zal het eeuwig leven dagen,
is onze schuld voor God verzoend.
Hij die Zijn leven heeft gegeven,
gestorven is voor u en mij.
Bereid voor ons de weg ten leven,
die Weg is Jezus, dat is Hij!

Met Pasen uit het graf verrezen,
brak voor ons 't nieuwe leven aan.
Wie zal er voor de dood nog vrezen,
als hij met Christus op zal staan.
Hij heeft de dood voorgoed verslagen,
vernedering hem toegebracht.
Zijn woord weerklinkt in onze dagen,
het is Gods koninkrijk dat wacht.

Laat ons dan uitzien naar de tijden,
als Gods belofte wordt vervuld.
En er een eind komt aan ons lijden,
eenmaal met 't eeuwig licht omhult.
Verwacht dan blij de Grote morgen,
waarop het Godsrijk komen zal.
Voor altijd bij de Heer geborgen,
met een ontelbaar groot getal.
Justus A. van Tricht