Wie kan dit lijden toch aanschouwen,
van geseling en van het kruis.
Verlaten zijnd door Zijn getrouwen,
alleen zo eenzaam ver van huis.
Zelfs God deed niet het onrecht keren,
van wat Zijn Zoon werd aangedaan.
Hij zag van uit Zijn hemelsferen,
de valse rechtsgang verdergaan.

Door mensenhanden die Hem bonden,
werd Hij genageld aan het hout.
Want Hij moest sterven voor de zonden,
dat 't offer werd voor ons behoud.
God heeft door 't onrecht toe te laten,
gena door Christus ons bereid.
Op Vaders wil zich heeft verlaten,
die ons zo weer naar huis toe leidt.
Justus A. van Tricht