Tot op het kruis bleef Hij citeren
en sprak de woorden uit de schrift
ondanks pijn die Hij moest verteren
die Hem doorjoeg met felle drift.

Zelfs aan het kruis kon Hij vergeven
de mensen en de moordenaar
aan hem schonk Hij het eeuwig leven
als laatste liefderijk gebaar.

Al wie bij ’t kruis Zijn lijden zagen
doortrok door hart en ziel de pijn
die ieder met zich mee moest dragen
van hen die Zijn geliefden zijn.

Toch klonken er vol spot de woorden
als U Gods Zoon bent kom van ’t kruis
maar Jezus wist waartoe Hij hoorde
opweg naar ’t hemels Vaderhuis.

Hij heeft Zijn ogen toegesloten
nadat Hij God Zijn geest opdroeg
Zijn lichaam bleek rijk overgoten
door slagen waarmee men Hem sloeg.