In "Van Kerstmis naar Pasen en verder"
neemt Justus van Tricht de lezer mee
langs diverse thema's van het leven en
houdt hij hen een spiegel voor van
geloof, hoop en liefde, vertrouwen en
bemoediging.
Zijn gedichten ontstaan uit gesprekken met mensen, fragmenten van preken, en persoonlijke ervaringen. Justus gaat moeilijke thema's niet uit de weg; in tegendeel, hij brengt ze duidelijk onder de aandacht. Alle gedichten in deze bundel ademen de sfeer van een diep doorleefd geloof, waarin warmte, liefde en hoop de boventoon voeren.
De schrijver: 'Van Kerstmis naar Pasen en verder' moge tot richtsnoer zijn en zegen voor velen.
Justus A. van Tricht (Deventer, 1945):
"Ik was werkzaam in de orgelbouw en het verzekeringswezen. In 1980 verscheen mijn eerste bundel, 'Gerijpt Koren'; in 1994 en 1999 volgden 'Uit de maalstroom van het leven' en 'Hij die mij zegent', in 2006 verscheen de bundel 'Van hart tot hart gesproken' en in 2007 verscheen de bundel 'Kleurschakeringen van het Woord'. Naast dichten speelt muziek een belangrijke rol in mijn leven, en ik ben als organist verbonden aan de SOW Gemeente "de Ark" te Reeuwijk-Brug alsmede aan de Hervormde Gemeente "de Hoeksteen" te Zwijndrecht en de RK Parochie Felicitas in mijn woonplaats Spijkenisse".