Op 12 januari 2014 en 17 oktober 2015 is het gedicht "Hier ben Ik kind" van Justus van Tricht uitgezonden op de EO in Nederland zingt.
Op de melodie van Lied 247 Nieuwe Liedboek:


Hier ben Ik kind,
Ik heb je roep gehoord.
Je bent bemind,
Ik schenk aan jou Mijn woord.
Hier is Mijn hand,
waaraan je steeds mag gaan.
Om eens 't beloofde land
in vreugde in te gaan.

Hier sta Ik kind,
Ik blijf je steeds nabij.
Door Mij bemind,
mijn kind je hoort bij Mij.
Schenk Mij je hart,
Ik blijf je eeuwig trouw.
In vreugde en smart,
ga Ik Mijn weg met jou.