God laat aan de wereld weten
de geboorte van Zijn Zoon.
In Maria’s schoot gedragen
en eens dragend ‘t zondaarsloon.

In de stal van Beth’lems stede
vonden herders ‘t Goddelijk Kind.
Engelen deelden aan hen mede
't is Gods Zoon door Hem bemind.

Na de herders volgden wijzen
brengend Hem hun offerrand.
Met hun gift als eerbewijzen
komend uit een heel ver land.

Nu wordt ons de kans gegeven
knielend bij de kribbe neer
Onze gaven Hem te geven
aan dit kind, de Lieve Heer.