Zijn wij het Christuskind vergeten
steeds verder door ons weggestopt.
Toch laat God aan ons mensen weten
dat Jezus nog aan harten klopt.

Hij wil met ons aan tafel zitten
en ons vertellen van Zijn doel.
Met Hem ontsteken kaarsenpitten
door Zijn licht krijgt men blij gevoel.

Wie naar Zijn liefdewoorden luistert
die Hij graag in de kring vertelt,
en aan Zijn lippen zit gekluisterd.
ontdekt het heil wat Hij vermeldt,

Ik ben als mensenvriend gekomen
daarvoor koos God Maria’s schoot.
Mijn woord laat van een toekomst dromen
Mijn sterven redt van zonde en dood.

Mijn komst op aarde werd vernomen
door herders, wijzen hen vermeld.
Gods engelen deden hen omzomen
van ster mijn kribbe en stal verteld.

Nu blijkt Mijn komst naar deze aarde
overwoekerd met aards genot.
Mijn komst tot u van grote waarde
brengt immers kering in uw lot.

't Zit niet in kerstbomen met ballen
met elektrisch licht opgesierd.
Maar u als gelovigen, ja allen.
‘t feest met gezang in eenvoud viert!