Wanneer wij God de Heer aanbidden
nadert Hij komt in ons midden.
Luisterend naar wat wij zeggen
zal Hij ons de hand opleggen.

Zegen laat Hij breed verspreiden
en ons hart daarmee verblijden.
Rust en vrede komt Hij brengen
en met liefde steeds verlengen.

Bij Hem veilig en geborgen
dagelijks blijft Hij voor ons zorgen.
Nooit aflatend steeds aanwezig
is Hij dagelijks met ons bezig.

Gods nabijheid en Zijn zegen
dagelijks door Hem verkregen.
Daalt steeds neer voor onze ogen
uit Zijn hart met ons bewogen.