Open ons oog voor ’s werelds nood
die velen met zich moeten dragen.
Omringd door veel tekort en dood
met harten vol gevuld met vragen.
 
Veel levens zijn alreeds bekort
en met geweld ruw afgesneden.
Met mensen in ’t verdriet gestort
die aan de gruweldaden leden.
 
Wij zien mensen naar ’t leven staan
hun naasten niet meer broeders noemen.
Zij zijn niet meer met hen begaan
en gaan hen om hun geloof verdoemen.
 
Hun wreedheden zijn ons bekend
die vele slachtoffers blijft treffen.
Met al hun daden ongekend
welke ons waanzin laat beseffen.
 
Vernietiging is slechts hun doel
wie christen is kan enkel vluchten.
Die zijn weg gaat met angstgevoel
voor wat hij aan kwaad heeft te duchten.
 
Hier roepen mensen om Gods hand
bij d’ aanblik van vele bloedstromen
van doden liggend aan de kant
die door geweld zijn omgekomen.
 
Waarom blijft U afzijdig God
en laat U ’t onrecht maar gebeuren
Breng toch een kering in hun lot
door deze daden af te keuren.
 
U ziet toch hoe de mensheid lijdt
hoe kunt U alles toch gedogen.
Wordt het geen tijd dat U bevrijdt
met de verandering voor onze ogen.
 
Of moeten wij Uw handen zijn
die de oplossing aan komen dragen.
Die wissen kunnen alle pijn
met antwoord op veel levensvragen.
 
Door machteloosheid overspoeld
trachten wij uitwegen te vinden
te leven zoals U bedoelt
zorgend voor naasten als beminden.
 
Hoe lang laat U nog leed bestaan
om eindelijk in te gaan grijpen.
Stuur  redding Heer bij U vandaan
hoe lang Heer moet de tijd nog rijpen?