Met heftigheid gaat hij tekeer
om waar hij kan mensen te treffen.
Met aanslagen die keer op keer
zijn aanwezigheid laat beseffen.

Met veel geweld gaat hij in 't rond
en zorgt voor slachtoffers en lijken.
Het aantal doden op de grond
laat omstanders hun afschuw blijken.

Het boze kwaad in zijn gedaant gekleed
blijft zich steeds doorlopend bezinnen.
Door aanslagen en menselijk leed
het mensenras te overwinnen.

Want het gaat om zijn koninkrijk
dat hij op deze aard wil stichten.
Hij geeft daarvan steeds duidelijk blijk
blijft zich zo op de mensheid richten.

In zijn gedaante van een mens
vielen er vierentachtig doden.
Vernietiging dat blijft zijn wens
er blijft dus waakzaamheid geboden.

De boze duikt steeds plotseling op
om dan zijn plannen uit te voeren.
Hij drijft met waanzin naar de top
door omstanders de mond te snoeren.

Hoe ook de boze gaat tekeer
God zal hem eenmaal gaan verdelgen.
Want daarna keert hij nimmer weer
God laat hem door het vuur verzwelgen.