Het boze kwaad genoemd I.S.
vertoont zich duidelijk met gesis.
Zijn ronde gaat het ongehoord
met menselijk leed dat ons verstoort.

Hij drijft de mensen in de dood
zijn handelen maakt d’ ontzetting groot.
Gegroepeerd is hij vreselijk leep
en houdt de wereld in zijn greep.

Absurd zijn dingen die hij wenst
met man en macht door ons begrensd.
Maar ’t blijkt heel moeilijk voor het werkt
voordat zijn macht is ingeperkt.

Vol afschuw zien wij wat gebeurt
met daden door ons afgekeurd.
De boze laat de angst ontstaan
om daarmee mensen neer te slaan.

Hoe duivels van nature I.S.
zijn radicalen met gesis.
En uit op wereldheerschappij
als heersers over u en mij.

Het kwaad trof mensen in een stad
en zorgde voor een groot bloedbad.
Waar doden en gewonden zijn
verslagenheid bij groot en klein.

Dit keer blijkt het de stad Parijs
die betaalde een hoge prijs.
Door vele doden door ’t geweld
dat ons door ’t nieuwsbericht werd vermeld.

Het boze kwaad wil steeds meer macht
dat met de wapens opgebracht.
De wereld maakt tot rampgebied
wat men duidelijk voor ogen ziet.

Wie onder ’t vaandel van God strijd
en tot rechtvaardigheid bereid.
Weet dat God ’t kwaad eens overwint
als Hij de boze eenmaal bindt.

Nu leeft de wereld in de nacht
waar mensen zijn ter dood gebracht.
Gods morgenstond breekt daarna aan
waar onrecht, dood niet meer bestaan.