Er is ontzettend hard gewerkt
om slachtoffers een naam te geven.
Al bleken resten vaak beperkt.
die na de ramp nog overbleven.
 
Met alle zorg en alle kracht
bleef een team hun doel steeds nastreven.
Met al hun kennis en hun macht
doden weer terug te kunnen geven.
 
Aan nabestaanden ging voorbij
een vreselijk jaar van leed en lijden.
Met vele vragen op een rij
welke men echt niet kon vermijden.
 
Toen het verlossend antwoord kwam
dat hen van vragen deed verlossen
en elk de werkelijkheid vernam
begon pas ’t rouwproces na ’t scheiden.
 
Een rustplaats voor wie was bemind
en met ceremonie gevonden.
Met om de kransen ’t witte lint
waarop hun namen zich bevonden.
 
Aan ’t identificatieteam
wordt door ons alle eer gegeven.
Om aan de nabestaanden weer
hun doden hun naam te hergeven.
 
Een ode aan het identificatieteam van MH 17