Wanneer een mens heel goed luistert
vangt hij de signalen op.
Ook als men die hem toefluistert
over ‘s levens moeite en strop.

Dat biedt vaak bizarre beelden
wat door vragen wordt versterkt.
Over wat men hem meedeelde
maar blijkbaar niet is verwerkt.

Ruime kennis die kan helpen
pastorale kennis werkt.
Om waar nood is die te stelpen
door ‘t verleden blijkt versterkt.

Met een open hart en oren
tast men de geschiedenis af.
Die men als pastor mag horen
d’ informatie die men gaf.

Pastoraat dat vraagt nuance,
om een medemens te helpen.
In te schatten van de kansen,
en misschien zijn nood te stelpen.

Sterke maar ook zwakke punten
worden in ‘t gesprek ontdekt.
Armoe vraagt vaak om de munten
die uit noodzaak wordt verstrekt.

Duidelijkheid, oprechtheid vragen
om een helder overzicht.
En de lasten mee te dragen
op de naastenliefd’ gericht.

Waar men verlichting kan brengen
geestelijk maar ook sociaal.
Mag ‘t problemen niet verlengen
steunend op voldoende schaal.

Komend uit de schuldsanering
hoort men dikwijls in ‘t verhaal.
Maar ‘t vraagt van de pastor lering
ga daar niet mee aan de haal.

Leer door luisteren af te wegen
waar ligt bij de hulp de grens.
Die ervaring biedt zijn zegen
op de uitgesproken wens.

Pastoraat dat biedt ervaring
gaand over een breed terrein.
Het biedt inzicht en verklaring
hoe het met een mens zal zijn.

Pastoraat vraagt liefde en zorgen
het vraagt tijd en veel geduld.
Tot een mens zich voelt geborgen
door hem in ‘t gesprek onthuld.

Maar ook mag men er op wijzen
op een menselijke fout.
En daarnaast er op blijft wijzen
dat men van zijn naasten houdt.

‘t Gaat pastoraal om oprechtheid
in alles wat men bespreekt.
Duidelijk tastend naar de echtheid
opdat zich dat nimmer wreekt.

Pastoraat dat kan ons helpen
dingen in het licht te zien.
En waar ‘t lukt de nood te stelpen
door diaconie misschien.

Pastoraal zijn is bewogen
medeleven met de mens.
Maar houdt daarbij steeds voor ogen
‘t Pastoraat kent ook zijn grens.