Gij hebt de duivel nooit zijn kans gegeven,
maar U bleef wel zijn verleiding weerstaan.
U bleef hem krachtig met Uw woord weerstreven,
in de woestijn hebt U dat wijs gedaan.

Het bleek de machtstrijd die U slechts kon winnen
U hebt met kracht hem steeds opnieuw weerstaan.
Hij kon niets tegen elk weerwoord beginnen
en moest verslagen eindelijk heengaan.

Hij knarste in zijn woede op zijn tanden
omdat hij bij Jezus geen overwinning had.
Hij wreef van kwaadheid in zijn beide handen 
toen 't bleek dat hij van Hem verloren had! 

Ook wij kunnen de duivel henen zenden
als hij ons aanvalt, spreek in Jezus' naam.
Dan komt geen mens van ons in de ellende
hij zal door Gods woord verslagen heengaan.