Tracht de hoop nooit te verliezen
raak ze in ’t leven nimmer kwijt.
Wie de hoop ooit heeft verloren
is een mens die vreselijk lijdt.

Wie geen uitzicht heeft naar morgen
naar een toekomst blij verwacht.
Heeft een schraal en triestig leven
want dan leeft hij in de nacht.

Want de hoop die dient gekoesterd
als een kleinood in het hart.
Want waar hoop is, is er leven
voor een blijde nieuwe start.