Heer ’t is de hoop die ons in leven houdt
die ons het uitzicht biedt naar morgen.
Om aan Uw hand Uw woord ons toevertrouwd
ons veilig wetend en geborgen.
Wat zal en kan een mens Heer zonder U bewerken
beperkt blijkt telkens weer zijn menselijke kracht.
Hij blijft slechts staande als U zult versterken
en hoopvol uitzien naar de morgen die hem wacht.

Voor velen Heer speelt U geen enkele rol
en bent U afgezworen in hun leven.
Hun harten zijn van andere dingen vol
en hun bestaan met ’t aardse slijk omgeven.
Zij kennen niet het uitzicht op wat staat te wachten
de rijkdom die U Heer aan ieder hebt beloofd.
Als het geschenk aan duizenden geslachten
voor elk die in Uw woorden altijd heeft geloofd.

Laat het de hoop zijn die ons leven draagt
die zich met geloof en liefd’ verenigt.
Tot voor ons oog de blijde dag eens daagt
die ons voorgoed met U herenigt.
Dat zal een blijde dag van grote vreugde wezen
de dag van vrede en van Uw gerechtigheid.
Als iedereen door U zijn plaats wordt toegewezen
die rechtens Jezus elk zal worden toebereid.