Weet je niet waar te beginnen
in je rommelig bestaan.
Ga dan eerst rustig bezinnen
wat als eerste moet gedaan.
Maak je leven weer op orde
ban er alle rommel uit.
‘t Overzichtelijk weer zal worden,
en dat saam met God besluit.

Al je rommel zit van binnen
opgestapeld in je hart.
Ga om zonde ‘t overwinnen
maar direct met God van start.
Dan krijg jij een schoon geweten
God biedt graag een nieuwe kans.
Niets wordt door Hem meer verweten
‘t leven krijgt weer nieuwe glans.

Schoon is nu de rommelzolder
want je hart is schoongeveegd.
Vergevend heeft God je zolder
met Zijn bezem nu geleegd.
Overzicht heb je gekregen
door de hulp van God de Heer.
Vanaf heden wordt gezwegen
over d’oude zonden sfeer.

God biedt nieuwe mogelijkheden
dat je in ‘t oude niet vervalt.
Zonden horend tot ‘t verleden
met hun duistere gestalt.
Laat God maar je hart bewonen
weet dan zorgt de Heer voor licht.
Maar blijf Hem geregeld tonen
‘k houd de rommelzolder dicht.

Zorg met Hem nu slechts voor orde
dat het kwaad geen toegang krijgt.
Buitensluitend al die horden
en geen vat meer op je krijgt.
‘t Vraagt oplettend steeds te blijven
voor een tragisch levenslot.
En krachtig te onderschrijven
ik vertrouw enkel op God.

You have no rights to post comments