Geef nu een brug een nieuwe naam
genoemd Eberhard van der Laan.
Die zelf een bruggenbouwer bleek
want niemand liet hij in de steek.

Men wandelt straks over die baan
om naar elkander toe te gaan.
Zo blijft zijn naam de mens tot nut
die menigeen heeft onderstut.

In Amsterdam dat moet gezegd
hoort aan een brug zijn naam gehecht.
Die steeds herinnert aan zijn naam
en hiermede blijft voortbestaan.

Want zo blijft zijn gedachtenis
nu hij er helaas niet meer is.
Laat zo voor alles wat hij deed
herinnering zijn aan wat men weet.

Een brug genaamd over een gracht
die blijft getuigen van zijn kracht.
Daarmee doet Amsterdam hem recht
want dat mag zeker voortgezegd.

Zorg dat zo'n brug er zal bestaan
om voortaan overheen te gaan.
Om nooit vergetend wat hij deed
zodat elk mens dat blijvend weet.