Zou je 't Jezus niet eens vragen
steun om 's levenslast te dragen.
Die je haast niet meer kunt tillen
en de hulp van Jezus willen.

Waarom toch zolang die twijfel
en het doorlopend gewijfel.
Waarom je doorlopend kwellen
ga je hoop op Jezus stellen.

Je mag steeds tot Jezus vluchten
met je lasten en je zuchten.
Want je mag Hem altijd vragen
om Zijn hulp, je last meedragen.

Daarmee zal Hij je verlichten
zodat je er niet onder zult zwichten.
Leer met rechte rug weer lopen
en op Jezus steun te hopen.