Vaak nog door twijfel overmand
wordt dikwijls met het geloof gestreden.
Als twijfel krijgt de overhand
van wat wij gelovig eens beleden.
Dan blijkt de rots als fundament
van ’t vaste geloof ons te ontbreken.
En blijft bij ieder mens bekend
ons vaste geloof in twijfel steken.

Maar is ons geloof echter gebouwd
gevestigd op de sterke rotsen.
Dan wordt geen twijfel meer aanschouwd
die hart en ziel dooreen laat klotsen.
Dan kennen wij de zekerheid
van ’t geloof dat wonderen laat aanschouwen.
Dat met ons meereist door de tijd
en waar wij vast op kunnen bouwen.