Als jij als mens gevoelig bent
en niemand dat bij jou herkent
omdat jij je gevoel opkropt
en diep in ‘t hart hebt weggestopt
ontstaat het feit dat je vervreemd
je raakt met naasten niet vereend.

Je hoeft als mens niet hard te zijn
met woorden slaan doet immers pijn
God maakte je een gevoelig mens
want dat behoorde tot Zijn wens.
Als mens met een gevoelig hart
raak je daardoor wel eens verward.

Je mag van God gevoelig zijn
ervaar Zijn liefdewoord als fijn.
De Heer weet immers hoe het werkt
als Hij je met Zijn woord versterkt.
Toon God gerust gevoeligheid
Hij is tot luist'ren steeds bereid.

‘t Is God die liefd’vol mededeelt
begrip en aandacht wordt gedeeld.
Zijn liefdeband met jou als kind
komt omdat Hij jou zeer bemint.
Dat laat Hij elke dag weer zien
Zijn beloften zonder misschien.

God is bekend met kwetsbaarheid
maar steunt je in je weerbaarheid.
Zijn steun dient je immers tot kracht
dat heeft Hij liefd’vol toebedacht.
Want jij mag zijn zoals je bent
bent met Gods goedheid steeds verwend.