Besef hoe broos en kwetsbaar liefde is
waarvan de geurroos makkelijk kan breken.
Hoe scherp kan voelen haar gemis
als zij in ’t leven gaat ontbreken.
Besef hoe kostbaar ze als geschenk
in geur en kleuren kan staan pralen.
Waarbij men steeds opnieuw bedenkt
niets bij haar schoonheid het kan halen.

De liefdesroos moet steeds opnieuw gevoed
en rijk voorzien van koel en helder water.
Op tijd bemest steeds aan haar voet
dan ziet men d’ uitkomst daarvan later.
Wanneer haar schoonheid uitgespreid
ons hart vervullen zal met vreugde.
En aanbreekt dan de goede tijd
waarop men blijde zich verheugde.

God schiep de liefderoos als het symbool
die wij met zorg moeten beschermen.
Zij geldt voor ons als het symbool
om ons steeds over te ontfermen.
Laat dan haar geur die ons verblijdt
doorlopend in gedachtenis blijven.
En in het leven dat elk leidt
de liefde blijven onderschrijven.