Niemand is zo bewogen
Als Jezus onze Heer
met liefdevolle ogen
ziet Hij op ieder neer.

Hij heeft een kring verzameld
met velen om Hem heen.
Vaak klinkt daaruit gestamel
Heer laat mij niet alleen.

Kom mij Heer toch genezen
en maak mij weer gezond
Laat het Uw liefde wezen
die ‘k bij U ondervond.

Mijn vriend als jij zult geloven
vind je bij Mij herstel.
Door kracht die komt van boven
waar Ik steeds van vertel.

Weet Ik red mensenzielen
die door leed mismoedig zijn.
Maar ga je voor Mij knielen
dan verlos Ik van pijn.

Ik leg zegenend Mijn handen
met liefde op je hoofd.
Genezing is voorhanden
als ‘k zie dat je in Mij gelooft.