God blijft Zijn kerk beschermen
hoe hard ’t ook stormt en waait.
Ervarend Gods ontfermen
als ‘t verterend vuur laait.
God zal Zijn volk vergaren
Hij brengt ieder bijeen.
Zijn kinderen zal Hij sparen
Hij laat hen nooit alleen.
 
God heeft een doel voor ogen
Hij wenst ieder geluk.
Hij blijkt intens bewogen
als men staat onder druk.
God zal de mens bevrijden
eens komt Zijn koninkrijk
dat ons verlost van lijden
’t geeft van Zijn almacht blijk.
 
Gods kerk zal triomferen
ook als zij wordt verdrukt.
Zijn woord blijft ons beweren
dat het God eenmaal lukt.
God zal eens overwinnen
die ’t kwaad en ’t onrecht bindt.
Dan gaat de tijd beginnen
waarin men vrede vindt.
 
Gods woord biedt zekerheden
in ’t dagelijks bestaan.
Door Hem wordt t ’kwaad bestreden
tot het zal ondergaan.
Al ’t duister wordt verdreven
God breekt met Zijn licht door.
Want Hij biedt ons het leven
geeft aan ’t gebed gehoor.
 
Melodie: Beveel gerust uw wegen
Gezang 427 - Liedboek voor de kerken 1973